Our website uses cookies to improve your user experience.
If you continue browsing, we assume that you consent to our use of 
cookies.
More information can be found in our Cookies Policy and Privacy Policy. 

Saturday, June 15, 2024
   
Text Size

Önkormányzat

   2011. április 20-án a lövétei Kulturházban került sor az Udvarhelyszéki Polgármesterek Húsvéti Találkozójára. A rendezvényen részt vett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Sófalvi László alelnök, Birtalan József megyemenedzser, Antal István parlamenti képviselő, Csiszér Botond-Benedek igazgató-a Megyei utak igazgatósága részéről,Orbán Béla igazgató-a Közszolgáltatások igazgatósága részéről,  Zolya Zoltán osztályvezető- Helyi közigazgatási osztály részéről, valamint megyei tanácsosok.
A találkozó alkalmával a következő napirendi pontok kerültek megbeszélésre:
1. Köz -és magánszféra partnerség-178/2010 sz. törvény
2. Utak nyári karbantartása DC, DJ
3. PNDI (Országos Infrastruktura Fejleszési Program)-víz és csatorna
4. Félreértések tisztázása, a megjelent szórólapok és a realitás között
5. Takarékos közvilágítási  lámpatestek
6. Erdei utak jogi helyzete
7. Különfélék

hpim1599 modified

hpim1595 jo

 

 

 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Lövéte község Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 2011-es évre,

kulturális, sport illetve szociális programok, projektek és rendezvények támogatására

 

 

A pályázat célja:

-   egyesületek, alapítványok és nem kormányzati, nem profitorientált szervezetek programjainak, projektjeinek   és rendezvényeinek támogatása.

A projekt támogatása

Lövéte Község Polgármesteri Hivatala  maximum 50%-át támogatja a program összköltségvetésének

A pályázók köre:

-     lövétei székhellyel rendelkező és Lövétén működő egyesületek, alapítványok, nem kormányzati illetve nem profitorientált szervezetek.

A 2011. évre előirányzott keretösszeg: 20. 000 lej.

A pályázat megvalósítása: 2011. június 1 – 2011. december 31.

 (A pályázat elszámolása: a program lefutása után 30 nap).

A pályázatok leadási határideje: 2011. április 30.

Pályázati feltételek:

1.  A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati űrlapot és a mellékletben feltüntetett szükséges okiratokat (egy-egy példányban).

2.  Az űrlapokat számítógéppel illetve kézzel kitöltve kell benyújtani.

3.  A pályázat benyújtásakor a pályázónak bizonyítania kell, hogy rendelkezik a Lövéte Község Polgármesteri Hivatalától igényelt támogatás 10%-ával (önrész). A program többi költségeit más forrásokból lehet fedezni.

A pályázat érvénytelen ha:

1.   nem érkezett be a felhívásban meghirdetett határidőig;

2.   hiányos, vagy a megadott határidőn belül nem történik meg a hiánypótlás;

3.   a pályázat nem a felhívásban közzétett célra volt benyújtva;

4.   a pályázó szervezet a pályázatot nem a pályázati űrlapon és nem a kért mellékletek csatolásával nyújtotta be;

5.   a pályázati űrlapon és az előírt mellékleteken nem szerepel a pályázó törvényes képviselőjének aláírása és pecsétje;

6.   bankszámlájukat zárolták;

További információk: Lövéte Község Polgármesteri Hivatala (Török József).

A pályázatra való jelentkezés: egyben a kiírásban szereplő feltételek elfogadását is jelenti.

A pályázat benyújtható:

Lezárt borítékban Lövéte Község Polgármesteri Hivatal iktatójában. A borítékra kérjük, írják rá a pályázó szervezet hivatalos nevét, a projekt címét. A kitöltött űrlapot elektronikus formában kérjük elküldeni a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">loveteph@freemail.hu címre.

 

FELHÍVÁS

 

       Lövéte Község Önkormányzata a 2010-es évhez hasonlóan az idén is támogatásban részesíti azokat a lakástulajdonosokat, akik a lövétei hagyományos épülethomlokzatot, kaput illetve kerítést szeretnék felújítani.  A támogatási igénylés benyújtásának a határideje 2011.április 30.
Kérjük, minél többen használják ki ezt a lehetőséget.

A részletekről a  Polgármesteri Hivatalnál lehet érdeklődni.

Telefonszám:  0266-220 729 illetve 0266-220 534

 

 Polgármesteri Hivatal

Értesítés  

 

      Lövéte Község Polgármesteri Hivatala értesíti a gazdákat, hogy 2011 április 1–től újból igényelhető a földalapú támogatás, ismét megkezdődik a mezőgazdasági parcellák beazonosítása, illetve a szükséges iratok kitöltése.

     A támogatás igénylésének időtartama: 2011 április 1. és 2011 május 16., de akinek nem lenne lehetősége valami okból kifolyólag ezen időszakban letennie kérését, még megteheti azt 2011 június 10-ig, napi 1%-os büntetéssel, amit a támogtás összértékéből vonnak le.

Szükséges iratok: - személyazonossági igazolvány (másolat)
                                         - piros, félpofás, sínesdoszár (helyben kapható)
                                        - aktív bankszámla igazolás (CEC Bank, BCR Bank, Hitelszövetkezet, stb)
           Helyszín: a Polgármesteri Hivatal gyűlésterme.
           Időpont: 2011.04.01 – től hétköznapokon, minden munkanap reggel 9 és délután 3 óra közt

                                                                            Polgármesteri Hivatal

 

 

Értesítés

      Értesítjük a lakosságot, hogy Pálhegyi Enikő közjegyző, április hónaptól kezdődően, minden héten, szerdán 16-18 óra közt fogadóórát tart, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal gyűlésterme.

Polgármesteri Hivatal

Subcategories