Our website uses cookies to improve your user experience.
If you continue browsing, we assume that you consent to our use of 
cookies.
More information can be found in our Cookies Policy and Privacy Policy. 

Saturday, June 15, 2024
   
Text Size

Önkormányzat

   A Polgármesteri Hivatal az érdekeltek tudomására hozza, hogy birtoklevelet lehet igényelni (Titlu de proprietate) azokra a területekre is, amelyek nem voltak kollektivizálva.
Szükséges iratok:
                         - Engedéllyel rendelkező topográfus által felmért területrajz
                         - Személyazonossági igazolvány

Érdeklődni lehet Györgylőrincz Ernő alpolgármesternél.
Tel: 0266 220 729, 0723 22 79 20

Székely termékek értékesítése

 

      Nemrégiben a Megyei Tanács szervezésében elindult egy olyan hétvégi vásár működése, amely helyi jellegü, készítésü termékeknek ad helyet bemutatásra, illetve eladásra. Ezek a termékek lehetnek állati vagy növényi eredetü termékek (hentesárú, sajtféleségek, pékárú, házi vagy erdei gyümölcs beföttek stb.) Ezt a vásárt minden hónap harmadik szombatján szervezik meg Csíkszeredában a Megyei Tanács oszlopcsarnokában 8.00-14.00 óra között.

     Továbbá ugyancsak tavaszi vásárt szerveznek az idén Virágvasárnapja előtti péntek-szombaton Székelyudvarhelyen, ugyancsak helyi jellegü és készítésü termékek bemutatására, eladására. A vásárokban a szakhatóságok részéről ellenőrzik az állati eredetü termék egészségügyi állapotát, az eladó személy egészségi állapotát (az eladó fel kell mutatnia a helyi állatorvos igazolását, miszerint az állat amelytől ered a termék egészséges volt, valamint a háziorvostól, hogy az eladó személy egészséges), valamint a termelési lapot.

 

Lázár Zoltán

      Hargita Megye Tanácsa  kiadványt jelentetett meg, Együttélési kézikönyv címmel, amely azzal a céllal készült, hogy rávilágítson mindazokra az alapvető állampolgári jogokra és kötelezettségekre, amelyekről nemcsak az ezen a téren dolgozó vagy jogi képzettségű személyeknek kellene tudniuk, hanem valamennyi állampolgárnak, hisz ezek betartása az együttélés alapvető feltétele, nem betartása pedig szankciót von maga után.A törvények betartása kötelező mindenkire nézve, etnikai hovatartozásától függetlenül, éppen ezért tudatában kell lennünk a jogszabályoknak, és nem utolsósorban a kiadvány arra is rávilágít, hogy éljünk állampolgári jogainkkal, használjuk ki, és védekezzünk, ha a helyzet azt megkívánja.

www.hargitamegye.ro/_user/browser/File/jogi_kiadvanys.pdf

Március elsejétől indítja el idén a Mezőgazdasági és Kifizetési Intervenciós Ügynökség (APIA) a Területalapú Támogatások kiírási periódusát, melyre a gazdák ebben az évben március 1 – május 16-a között tehetik le az ügynökség megyei kirendeltségeinél támogatási kéréseiket.

„Az Európai Alapokból, valamint a hazai költségvetésből egyaránt finanszírozott mezőgazdasági támogatásban azok a magán, vagy jogi személyek részesülhetnek, akik legalább 1 hektár felületű mezőgazdasági felületet megművelnek, a mezőgazdasági parcella felülete pedig legkevesebb 0,3 hektár. Szőlő, gyümölcsös, komlótermesztés, csemeteültetvény esetében a parcella minimum 0,1 ha kell legyen” – tájékoztatott Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár.

Elmondta, amennyiben a támogatási kérés a mezőgazdasági-környezetvédelmi intézkedésre vonatkozik, a növényvédő szerek alkalmazását előíró követelményeknek a gazdálkodás teljes területén eleget kell tenni. Ezen követelmények betartásáról pedig 5 éven át nyilvántartást kell vezetni.

A Területalapú Támogatási rendszerek keretén belül pályázni lehet:

v Az Egységes Területalapú Támogatásokra (SAPS)

v Közvetlen Nemzeti Kiegészítő Támogatásokra (PNDC)

Ø  PNDC 1 – szántóföldi kultúrák

Ø  PNDC 2 – rostlen

Ø  PNDC 3 – rostkender

Ø  PNDC 4 – dohány

Ø  PNDC 5 – komló

Ø  PNDC 6 – cukorrépa

v Elkülönített támogatási rendszer cukor előállításra

v Támogatás, a feldolgozásra szánt paradicsom-ültetvények finanszírozására

v Vidékfejlesztési Intézkedések:

Ø  211-es intézkedés – Kifizetések a hátrányos helyzetű, hegyvidéken élő gazdáknak (607.754.544 euró 2007-2013 között)

Ø  212-es intézkedés – A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések (493.083.876 euró 2007-2013 között)

Ø  214-es intézkedés – Agrár-környezetgazdálkodásra vonatkozó kifizetések (996.408.184 euró 2007-2013 között)

§  1-es csomag (P1) – magas természeti értékű gyepterületek fenntartásának támogatása

§  2-es csomag (P2) –a hagyományos gazdálkodás támogatása

§  3-as csomag (P3) – a madarak természetes környezetét képező gyepterületek fenntartása

§  4-es csomag (P4) – zöldtrágya használata

§  5-ös csomag (P5) – környezetbarát mezőgazdaság

 

Az APIA minden gazdát arra ösztönöz, hogy területeik elektronikus berajzolására használják az IPA-Online alkalmazást, amelyről bővebb információkat csatolva is küldünk.

 

10 000 eurós támogatás

Tanácsadás fiatal vállalkozóknak

 

A fiatal vállalkozók által megpályázható 10 000 euró állami támogatás elnyerésével kapcsolatos tanácsokkal szolgál, valamint segítséget nyújt az űrlapok kitöltésében az érdeklődőknek a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) csíkszeredai szervezete - tájékoztatott Gyerkó László a szervezet elnöke. Tánczos Levente közgazdász február 24-től, csütörtöktől áll az érdeklődők rendelkezésére hétköznaponként 12–14 óra között a megyeháza I. emelet, 128. sz. irodában. Érdeklődni a 0724–212156 telefonszámon vagy az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" rel="nofollow" ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy30997 + '\'>'+addy_text30997+'<\/a>'; //--> elektronikus postacímen.

 

Subcategories